TARIM TURİZMİ

  • Ekimde - hasatta halen imecenin devam ettiği bir bölgede, birbirine gönülden bağlı komşularımızla yan yana yaşadığımız topraklarda ekolojik tarım ve hayvancılık yapmak,
  • Doğal çevremizde var olan biyolojik çeşitliliği korumak,
  • Geleneksel yapı kültürümüzü günümüzün koşullarında sürdürmek,
  • Atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde doğaya geri kazandırmak,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek,
  • Unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi, el sanatlarımızı yaşatmak ve geliştirmek,
  • Ekolojik yaşamın kaybolan ve unutulan parçalarını yeniden hayata geçirmek,
  • Bu deneyimleri yurtiçi ve yurtdışından gelen gönüllü ve konuklara “tarım turizmi” kapsamında sunmak amacındayız.

Başta ekolojik tarımı tüm köye yaymak, köyümüzün doğal ve kültürel değerlerini korumak ve yaşatmak, eski taş ve kerpiç evleri onarıp köy pansiyonculuğunu başlatmak için öncü köylülerimizle birlikte bir dernek de kurduk. "Ekolojik Yaşam" düşüncesinin yaygınlaşması için projeler geliştirip, derneğimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin TaTuTa (Ekolojik Tarım, Turizm, Takas) Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri programına da dahil olarak bölgemizdeki “tarım turizmi” çalışmalarına katılıyoruz.

Aşağıdaki web sitelerini ziyaret ederek, bu konuda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

www.bugday.org
www.tatuta.org